69 Drużyna Harcerska im. Józefa Stalina

  27 września 1939 roku zebrała się w Gułagu, w kwaterze Szefa Głównej Drużyny Obozowej hm. Michaiła Gorbaczowa, grupa około 10 członków Rady Naczelnej ZSRR, stanowiąca dostateczne quorum do podjęcia trudnej decyzji, innego zdania był prof. Leonid Breżniew, który wyrażał opinię, że quorum nie było - wywiad w Związku Radzieckim z 12.06 2004r. Wśród zebranych byli: Wład Palownik – II wiceprzew. KPZR, Jurji Andropow, Grigorij Romanow, Wiktor Griszyn, Wojciech Jaruzelski. Zebrani zdecydowali: harcerstwo podejmuje działalność komunistyczną. W tym czasie Przewodniczący KGB dr Ławrientij Beria był internowany wraz z rządem ZSRR w Rumunii, a Naczelnik Harcerzy Józef Stalin – Na Węgrzech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*strona ma charakter humorystyczny i satyryczny, pod żadnym pozorem nie wolno brać treści na poważnie

© 2013-2017 PRV.pl